Andra Pradesh
DAKSHINA BHARAT HINDI PRACHAR SABHA
KHAIRTABAD, HYDERABAD 500004
PHONE:04023316865, FAX: 04023314949
TELEGRAPHIC ADDRESS: HINDISANGH
KARYAKARINI SAMITI
PRESIDENT : SRI KOMMA SIVASHANKAR REDDY
VICE PRESIDENT : SRI KADARU MALLAYYA
TREASURER : SRI M. RAGHUPATI
MEMBERS:
SRI KIRANKUMAR MISRA
SRI VATSA PANDURANGARAO
SRI M. SITALAKSMI
SRI B.A.SINGH
SRI S.RAMACHANDRA RAO
SRI V.R.SURENDRA PRASAD
SRI O.SWAMI
SRI C.H.SATYANARAYANA
SRI A.VENKAT SUBBAIYA
SRI K.LAKSHMANA BABU
SRI B. KAILASHRAO PATNAIK
SRI P.SITA
SRI B. UMAMAHESWARA RAO
SRI P. MONESAWR RAO
SRI N.MUKUTESWARA RAO
SRI D.VENKATRAO
SRI A.SAMBASHIVA REDDY
SRI B.V.RAMARAO
SRI J. VENKATACHARYULU
SRI ABDUL REHMAN
SRI DR. C. BALASUBRAMANIYAM
SRI K.PRABULINGAM
GENERAL SECRETARY: AT POST
SECRETARY : S.K.HALEMANI
  Top
NIDHIPALAK MANDAL
SRI K.V.RAMANAYYA PRABANDH NIDHIPALAK
MEMBERS:
SRI C.H. KUSUMHARNATH SHARMA
SRI K.VENKATASAMI
SRI K. KASI REDDY
SRI V.PRADEEP KUMAR
SRI D.PRABHAKAR REDDY
PRABANDH NIDHIPALAK, CENTRAL SABHA
  Top